Cień

Ból głowy

Rodzaje bólu głowy

Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości człowieka i może być spowodowany wieloma przyczynami, nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Wyodrębnia się ból głowy pierwotny (samoistny, bez przyczyny organicznej) i ból głowy wtórny – jest objawem różnych procesów chorobowych. Patomechanizm zależy od przyczyny i jest bardzo zróżnicowany, a w przypadku wielu typów bólu głowy nieustalony. Rozróżnia się kilka postaci pierwotnego bólu głowy, z których najczęstsze to migrena, ból głowy typu napięciowego, klasterowy ból głowy.

Przyczyny bólu głowy

Ból głowy pierwotny występuje samoistnie, bez przyczyny organicznej. Przyczynami wtórnych bólów głowy może być uraz głowy lub szyi, choroba naczyń wewnątrzczaszkowych lub dogłowowych, zaburzenia wewnątrzczaszkowe inne niż naczyniowe, substancje chemiczne, leki lub reakcje po ich odstawieniu, zakażenia, zaburzenia homeostazy, choroby szyi, oczu, uszu, nosa, zatok przynosowych, zębów, jamy ustnej, innych struktur twarzy lub czaszki, zaburzenia psychiczne.

Nagły gwałtowny ból głowy, jeśli jest bardzo silny, wymaga szybkiej diagnostyki, gdyż może być objawem krwotoku podpajęczynówkowego lub innego stanu zagrożenia życia.

kobieta z bólem głowy

Leczenie bólu głowy

Ból głowy jest najczęściej objawem choroby, ale nie zawsze jest objawem alarmującym. Może towarzyszyć złemu samopoczuciu, obniżonemu nastrojowi, banalnej infekcji kataralnej, zatruciu pokarmowemu. Łagodny i umiarkowany ból głowy można łagodzić stosując doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne zwierające np. deksketoprofen, który zaczyna działać szybko i można go stosować na pusty żołądek.
Zalecana dawka to 3 x dziennie 25 mg deksketoprofenu (co 8 godzin 1 tabletka lub 1 saszetka).dexak sl w saszetce i w szklance

Gdy ból głowy nie zmniejsza się mimo zastosowanego leczenia, odpoczynku i uzupełnienia płynów, jest silny lub często się powtarza – wymaga dalszej diagnostyki i należy skonsultować się z lekarzem.

Pilnie należy zgłosić się do lekarza, gdy ból głowy ma nagły początek, jest bardzo silny, narastający, gdy ból głowy wywołany wysiłkiem fizycznym, kaszlem, aktywnością seksualną oraz pojawiają się niepokojące objawy towarzyszące bólowi, takie jak: podwyższona temperatura, bóle stawów, mięśni, zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci, narastające w ciągu dni nudności i wymioty poranne.

Powrót do góry strony