Próchnica

STADIA ROZWOJU PRÓCHNICY

Rodzaje próchnicy

Początkowo próchnica jest bezbolesna, a wraz z postępem choroby może wystąpić stan zapalny i ból.

Przy próchnicy ból może pojawić się już wtedy, gdy proces chorobowy znajduje się na granicy szkliwa i zębiny. Wtedy pacjent odczuwa dolegliwości przy spożywaniu zimnych, ciepłych, słodkich pokarmów lub przy szczotkowaniu zębów.

Proces zapalny w miazdze rozpoczyna się już wtedy, gdy ognisko próchnicy zajmuje zębinę, zatem leczenie jest konieczne, by powstrzymać proces. Dochodzi tu do odsłonięcia kanalików zębinowych, które zawierają płyn i wypustki komórek z miazgi, które odpowiedzialne są za odczuwanie bólu.

Kanaliki zębiny

Kanaliki zębiny

Zjawisko to może nastąpić również w wyniku procesu ścierania szkliwa lub cementu, co prowadzi do powstania nadwrażliwości, w której specjalistyczne pasty do zębów mogą przynieść ulgę, zamykając ujścia kanalików zębinowych.

Gdy toczy się proces próchnicowy konieczne jest leczenie stomatologiczne, by nie dopuścić do zapalenia miazgi.

Leczenie próchnicy